ÉletrajzMargittai Gábor

Újpesten született 1973-ban

1991–1996: József Attila Tudományegyetem, Szeged, magyar–filozófia–XX. századi magyar irodalom szak

1996–1999: JATE BTK doktori iskola. A disszertáció témája: két világháború közötti magyar esszéirodalom, válságkultúra, sajtótörténet és Babits Mihály publicisztikája

2000: PhD tudományos fokozat megszerzése summa cum laude

1997–1999: A Magyar Írószövetség irodalmi folyóiratának, a Magyar Naplónak a rovatvezetője (kritika, esszé)

1997/1998-as tanévben szemináriumokat tart a JATE-n Esszéportrék, esszéhősök, illetve Kultusz és válság a két háború közötti magyar esszéirodalomban címmel; a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen vendégelőadó

2000–2003: A budapesti Öveges József Középiskolában néptáncot és népismeretet tanít

2000/2001-es tanévben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarán óraadó

2001–2015 a Magyar Nemzet Magazinjának társszerkesztője, 2015 februárjától júliusig főmunkatársa

2009–2014: a Magyar Nemzet Képeslapjának szerkesztője

2015– a Napi Gazdaság szerkesztője

2015– a Magyar Idők hétvégi mellékletének, a Lugasnak társszerkesztője

Művek

Agyagcsónak (Széphalom Könyvműhely, 1999)
Külső magyarok – Utazás a végeken (Nemzet Kiadó, 2005)
Nyugtalan klasszikusok – Ars poeticák és arcpoétikák. Hagyománytudat Babits Mihály esszéművészetében (Attraktor Kiadó, 2005)
Mi a madzsar? – Magyar tudatú néptöredékek Ázsiában, Afrikában, Európában (Scolar Kiadó, 2009, 2010)
Trianoni menyecske – Szórványlétünk a Kárpát-medencében (Scolar Kiadó, 2010)
Utazás a végeken (Scolar Kiadó, 2011)
Szamár-sziget szellemkatonái (Külső Magyarok Kft., 2014)

Díjak, elismerések

2006: Magyar Nemzet Aranytoll
2011: II. osztályú Magyar Hadisírgondozásért
2014: Tamási Áron-díj


Major Anita

Szombathelyen született 1970-ben

1991–1996 : József Attila Tudományegyetem, Szeged, történelem és magyar–XX. századi magyar irodalom szak

1996–1999: JATE BTK doktori iskola. Kutatási téma: válságmotívumok a századforduló magyar novellisztikájában. Szemináriumok vezetése

1996–2006: A budapesti Öveges József Középiskolában magyar nyelv és irodalmat, történelmet, művészeti ismereteket, film- és médiaismeretet tanít

1999–2000: a Magyar Napló folyóirat „Így tudom, így mondom” irodalmi és nyelvhelyességi fejtörő rovatának szerkesztője

2000–2003: A Lyukasóra folyóirat Miből éltek az írók? című rovat tanulmányainak írója

2003­–2015 A Magyar Nemzet olvasószerkesztője, újságírója

2015– a Napi Gazdaság olvasószerkesztője, újságírója

2015– a Magyar Idők hétvégi mellékletének, a Lugasnak olvasószerkesztője, újságírója

Művek
1997-től rendszeresen publikál több műfajban (tanulmány, kritika, recenzió, riport, interjú, glossza, vers) a Magyar Nemzetben, illetve kulturális folyóiratokban (Helikon, Kalligram, Kortárs, Magyar Napló, Új Dunatáj, Vigilia)

Díjak, elismerések

2002: A Magyar Tudományos Akadémia érdemes tudományos eredményéért pedagógus kutatói pályadíjban részesítette